THỦY ĐIỆN NAM THEUN I, LÀO

Dự án thủy điện Nam Theun 1 với công suất 650MW gồm 3 tổ máy (2 x 260MW + 1 x 130MW) nằm trên sông Nam Kading tại tỉnh Bolikhamxay, trung Lào. Hợp đồng A - dự án thủy điện Nam Theun 1 với giá trị 510 triệu USD bao gồm: Đập RCC; Đập tràn, Cửa xả đáy, Tuyến năng lượng và tổ hợp nhà máy; khối lượng chính:

- Khối lượng RCC: 4 triệu m3 

- Khối lượng CVC: 500.000 m3 

- Đào đất đá hở: 3,5 triệu m3 

- Đào đất đá ngầm: 250.000 m3

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: