THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 2

Còn hàng

Liên hệ

Thông số kỹ thuật chính
Thủy điện Đồng Nai 2, Lâm Đồng, Việt Nam

 -    Công suất lắp máy:                                             70 MW
 -    Điện lượng bình quân/năm:                              263,8 triệu KWh
 -    Khối lượng bê tông RCC:                                  700 nghìn m3
 -    Sử dụng phụ gia chậm ninh kết:                      GP 12

 

Liên quan