THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5

Còn hàng

Liên hệ

Thông số kỹ thuật chính
Thủy điện Đồng Nai 5, Lâm Đồng, Việt Nam

-    Công suất lắp máy:                                        150 MW
-    Điện lượng bình quân/năm:                         616 triệu KWh
-    Khối lượng bê tông RCC:                             625,2 nghìn m3
-    Sử dụng phụ gia chậm ninh kết:                 GP 12

 

Liên quan