THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN

Còn hàng

Liên hệ

Thông số kỹ thuật chính
Thủy điện Bình Điền, Huế, Việt Nam

-    Công suất lắp máy:                                                44 MW
-    Điện lượng bình quân/năm:                                 171,8 triệu KWh
-    Khối lượng bê tông RCC:                                      189 nghìn m3
-    Sử dụng phụ gia chậm ninh kết:                          GP 12

Liên quan