THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4

Còn hàng

Liên hệ

Thông số kỹ thuật chính
Thủy điện Sê San 4, Gia Lai, Việt Nam

-    Công suất lắp máy:                                           360 MW
-    Điện lượng bình quân/năm:                            1.402,1 triệu KWh
-    Khối lượng bê tông RCC:                                 630 nghìn m3
-    Sử dụng phụ gia chậm ninh kết:                     GP 12

 

Liên quan