THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Còn hàng

Liên hệ

Thông số kỹ thuật chính
Thủy điện A Vương, Quảng Nam, Việt Nam

-    Công suất lắp máy:                                                     210 MW
-    Điện lượng bình quân/năm:                                     815 triệu KWh
-    Khối lượng bê tông RCC:                                         270 nghìn m3
-    Sử dụng phụ gia chậm ninh kết:                            GP 12

 

Liên quan