THỦY LỢI - THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Còn hàng

Liên hệ

Thông số kỹ thuật chính
Thủy lợi, thủy điện Nước Trong, Quảng Ngãi, Việt Nam

-    Công suất lắp máy:                                           16,5 MW
-    Điện lượng bình quân/năm:                             70 triệu KWh
-    Khối lượng bê tông RCC:                                 446 nghìn m3
-    Sử dụng phụ gia chậm ninh kết:                     GP 12

Liên quan