THỦY ĐIỆN ĐACK MY 4

Còn hàng

Liên hệ

Thông số kỹ thuật chính
Thủy điện Dak Mi 4, Quảng Nam, Việt Nam

-    Công suất lắp máy:                                     190 MW
-    Điện lượng bình quân/năm:                      752 triệu KWh
-    Khối lượng bê tông RCC:                           720 nghìn m3
-    Sử dụng phụ gia chậm ninh kết:               GP 12

Liên quan